Autor: Bartek

Sąd na problemy z internetem

Masz umowę na internet 100 Mb/s, a strony ładują się jak na łączu z poprzedniego stulecia? Połączenie się rwie? Niniejszy artykuł jest krótkim omówieniem nieprawomocnego jeszcze wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 10 lutego 2015 roku (sygn. IX GC 4921/13). Sprawa dotyczy kwestii nieważności umowy o świadczenie niemożliwe, w tym przypadku, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w skrócie o Internet. Sąd rozważał co znaczy, że internet ma prędkość „do” 20 Mb/s. Podkreślić trzeba, że pogląd wyrażony w tym wyroku może rozpocząć nową (proabonencką) linię orzeczniczą. Stan faktyczny Pomiędzy pozwana jako abonentką a pewną spółką akcyjną (Operatorem)...

Read More

Reklamacja, rękojmia, gwarancja i niezgodność towaru z umową – jakie właściwie uprawnienia ma kupujący w przypadku reklamacji towaru

Poprawne złożenie reklamacji sprawia wiele problemów kupującym i sprzedawcom. Ustawodawca sam w tym nie pomaga tworząc chaos (z założenia przejściowy) w podstawach do jej złożenia. Dlatego przychodzimy z pomocą. W poniższym artykule wyjaśniono podstawowe różnice pomiędzy reklamacją składaną z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi, a gwarancji. Tak, to trzy różne tryby złożenia reklamacji i warto abyś je poznał. Reklamacja, a podstawa reklamacji W słowniku Języka polskiego PWN reklamację zdefiniowano jako 1. «zwrócenie się do dostawcy, producenta, wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku, w wykonaniu usługi itp. z żądaniem naprawienia szkód» 2. «zażalenie,...

Read More

Reklamacja po nowemu, czyli co nas czeka po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta

Już niedługo (najpewniej w grudniu 2014 r.) wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta. Nowa Ustawa konsumencka usuwa dotychczas obowiązujący tryb reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, który obowiązywał dotychczas konsumentów. W zamian za to konsumenci będą mogli skorzystać z rękojmi, która będzie dostępna nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla konsumentów. Zasady składania reklamacji zostaną teraz przeniesione do kodeksu cywilnego, a dotychczasowa ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zostanie uchylona. Dwa tryby reklamacyjne zamiast trzech Dotychczas obok siebie funkcjonowały trzy tryby składania reklamacji: niezgodność towaru z umową, rękojmia oraz gwarancja. niezgodność towaru z umową dotyczyła umów zawieranych...

Read More

Ustawa konsumencka – nowe prawo konsumenckie 2014 coraz bliżej

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Jest to przełomowa zmiana dla konsumentów i sprzedawców, która zasadniczo odmieni między innymi sposób składania reklamacji, obowiązki informacyjne, czy też prawo odstąpienia od umowy. Cel przepisów, to ujednolicenie tych zasad we wszystkich Państwach Unii Europejskiej. Na łamach naszego serwisu będziemy na bieżąco omawiać nadchodzące zmiany, tak aby Was do nich jak najlepiej przygotować. Ustawa konsumencka – na jakim etapie jesteśmy Obecnie ustawa konsumencka jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Do jej uchwalenia pozostaje jej rozpatrzenie przez Senat, podpis Prezydenta oraz jej ogłoszenie. Po upływie 6 miesięcy od...

Read More

Grupa wsparcia

Grupa Facebook Reklamacja Towaru

Polub nas na Facebooku i korzystaj z porad innych!


Generatory pism

Odstąpienie od umowy

Dzięki naszemu generatorowi odstąp skutecznie od umowy.


Pismo reklamacyjne

Złóż skuteczną reklamację

Polecamy kuriera:

Nasze usługi prawne

baner_do_cennika

Nota prawna

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.