Reklamacja samochodu – omówienie wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach – II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt II Ca 1605/18

Zawierasz umowę sprzedaży w celu nabycia używanego samochodu sprowadzonego uprzednio przez...

Czytaj więcej