Co raz częściej kupujemy towar przez Internet. Dlaczego? Bo jest duży wybór, bo jest tanio i wygodniej. Nie musimy wychodzić z domu, żeby zakupić nowe buty, czy telewizor. Niestety często najniższa cena nie oznacza najwyższej jakości. Zdarza się, że nieunikniona jest reklamacja zakupionego przez Internet towaru, np. obuwia.

Reklamacja towaru zakupionego np. na Allegro nie różni się za wiele od reklamacji w sklepie tradycyjnym. Zastosowanie mają te same przepisy prawne.

 

Sprzedaż konsumencka, a sprzedaż „zwykła”

Musimy odróżnić:

• zakup pomiędzy dwoma osobami fizycznymi (np. Nowak sprzedaje na Allegro używane meble, bo już ich nie potrzebuje – a Kowalski je kupuje) – w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy o rękojmi za wady fizyczne z kodeksu cywilnego;

• zakup przez konsumenta u sprzedawcy (np. Kowalski kupuje w sklepie internetowym laptopa) – w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Poniżej zostaną omówione uprawnienia związane z drugim przypadkiem, czyli w sytuacji reklamacji towaru zakupionego przez Internet przez konsumenta.

 

Czego może żądać konsument przy reklamacji przez Internet?

Konsument może w takim przypadku żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru. A dopiero, gdyby te żądania okazały się niemożliwe, wymagały nadmiernych kosztów albo narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Podobną sytuację mamy w przypadku gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie.

 

[warning_box]Tylko w takiej sekwencji można zgodnie z ustawą składać swoje żądania. Warto pamiętać również, iż odstąpić od umowy można jedynie w sytuacji, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna.[/warning_box]

 

Kto ponosi koszty reklamacji „internetowej”?

Podobnie jak przy reklamacji w tradycyjnym sklepie naprawa i wymiana towaru są nieodpłatne. Co więcej sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Dlatego warto np. domagać się od sprzedawcy kosztów przesyłki reklamowanego towaru, a ma to znaczenie szczególnie przy cięższych towarach, np. przy reklamacji telewizora, lodówki czy też kanapy.

 

U kogo reklamować? Jak znajdę sprzedawcę internetowego?

Częstym problemem przy reklamacji towaru zakupionego przez Internet jest właściwe zaadresowanie pisma reklamacyjnego. Sprzedawcy internetowi, np. na portalach aukcyjnych często nie podają swoich pełnych danych.

 

[warning_box]Firmą osoby fizycznej jest przede wszystkim jej imię i nazwisko, a dopiero potem można dodać inne określenia, np. JAN KOWALSKI PPHU SKLEP OBUWNICZY BOGI. Podobna sytuacja będzie w przypadku osób prawnych, gdzie firmą takiej osoby prawnej jest jej nazwa. Zawsze należy podać pełną nazwę sprzedawcy, np. SKLEP INTERNETOWY BOGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.[/warning_box]

 

[info_box]Od właściwego zaadresowania pisma reklamacyjnego zależy czy nasze żądanie zostało złożone prawidłowo![/info_box]

 

[succsess_box]Zawsze czytaj regulaminy sklepów internetowych, tam powinny być umieszczone potrzebne dane adresowe, przeglądaj również strony „o mnie” na portalach aukcyjnych. Jeżeli płaciliśmy przelewem powinniśmy również mieć dane sprzedawcy, odbiorcy przelewu.[/succsess_box]

 

O czym należy pamiętać

Przy reklamacji towaru zakupionego przez Internet zalety takiego sposobu kupowania obracają się często w wady. Mowa tutaj w szczególności o dużej anonimowości. Dlatego zawsze należy pamiętać o właściwym adresowaniu pisma reklamacyjnego. Ponadto jeżeli wysyłamy pismo, zróbmy to co najmniej listem poleconym, a najlepiej za potwierdzeniem odbioru (wtedy łatwo możemy obliczyć 14 dniowy termin sprzedawcy na ustosunkowanie się do naszego żądania). Aha, i jeszcze jedna uwaga – mamy prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki reklamacyjnej – korzystaj z tego!

 

Zobacz także:

Zakup przez internet a odstąpienie od umowy
Na czym polega niezgodność towaru z umową?
Prawidłowe żądanie zwrotu pieniędzy