Poniżej znajdziesz ustawy i inne akty prawne dotyczące ochrony praw konsumenta:

Stan prawny na dzień 15 lipca 2011 roku.

 

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.)

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. ze zm.)

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (DzU z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (DzU z 2001 r. Nr 113, poz.1214)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r.w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2001 r. ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r.w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz. U. z dnia 8 listopada 2004 r. ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. ze zm.)

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r. ze zm.)

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia związane z reklamacją towaru
Najważniejsze terminy reklamacyjne
Niezgodność towaru z umową