Dwa przypadki…

Zazwyczaj reklamując towar żądamy zwrotu gotówki. Często jest tak, że sprzedawca odmawia zwrotu pieniędzy. Kupując towar w tradycyjnym sklepie należy rozróżnić dwie rzeczy:

1. żądanie zwrotu pieniędzy w związku z odstąpieniem przez konsumenta od umowy zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;

2. zwrot pieniędzy dokonywany przez sprzedawcę wynikający jedynie z jego dobrej woli.

AD. 2 Dobra wola sprzedawcy

Z tym drugim przypadkiem spotkamy się jedynie w niektórych sklepach. Generalnie sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru z jakiejkolwiek przyczyny (np. rozmiar jest nieodpowiedni). W takiej sytuacji jedynie od jego dobrej woli zależy czy przyjmie od nas towar i zwróci nam pieniądze. Jednak zawsze warto negocjować.

AD. 1 Zwrot pieniędzy na podstawie ustawy

[sociallocker]

Przesłanki odstąpienia od umowy

Co do pierwszego przypadku to zwrot pieniędzy od sprzedawcy jest możliwy gdy rzecz jest niezgodna z umową i nie da się jej skutecznie naprawić lub wymienić na nowy egzemplarz wolny od wad.

Możliwość taka zachodzi również w sytuacji gdy naprawa lub wymiana wymaga nadmiernych kosztów lub narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. Inną przesłanką odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy jest fakt, iż sprzedawca nie uczynił zadość naszemu żądaniu w odpowiednim czasie.

[warning_box]

Od umowy odstąpić i żądać zwrotu gotówki można jedynie w sytuacji gdy wady towaru są istotne.

[/warning_box]

Zapytaj także innych konsumentów

Prawidłowe złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy jest bardzo ważne. Łatwo tutaj popełnić błąd, dlatego też warto zasięgnąć porady innych. Na grupie reklamacyjnej na Facebooku znajdziesz konsumentów i prawników, którzy chętnie pomogą ocenić przesłanki odstąpienia. Podziel się swoim przypadkiem i posłuchaj porad innych konsumentów.  Grupę na FB znajdziesz tutaj.

Odstąpiłem od umowy, co teraz?

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący powinien oddać sprzedawcy rzecz. Sprzedawca natomiast powinien zwrócić pieniądze.

[succsess_box]

Skuteczne odstąpienie od umowy nie jest rzeczą łatwą, należy dokładnie trzymać się przepisów. W przeciwnym razie sprzedawca będzie mógł kwestionować takie odstąpienie i nie zwróci nam pieniędzy. Często zwrot pieniędzy będzie możliwy dopiero na drodze sądowej.

[/succsess_box]

Należy również pamiętać o sytuacji, gdy towar kupimy na odległość (np. przez Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wtedy w określonym terminie możemy bez podania przyczyny odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki. W tym celu konsument musi złożyć oświadczenie na piśmie co do zasady w ciągu 10 dni od wydania mu rzeczy. Wystarczy, że wyśle je przed upływem tego terminu.

[/sociallocker]

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Sposób obrony Twoich praw
Dlaczego opinia rzeczoznawcy jest tak ważna?
Na czym polega niezgodność towaru z umową?

[top]