Gwarancja, reklamacja, a może niezgodność towaru z umową? Co wybrać?

Często słyszymy powyższe pojęcia i traktujemy je jako synonimy. Tak jednak nie jest i należy o tym pamiętać. Wskazanie jednego z tych pojęć przy zgłaszaniu wady towaru sprzedawcy obliguje go, ale także i nas do postępowania zgodnie z wybraną drogą.

W tym miejscu dowiesz się co oznacza każde z powyższych pojęć, a także podpowiemy Ci które z nich jest najkorzystniejsze dla Ciebie.

 

Reklamacja

Zacznijmy od reklamacji, gdyż jest to pojęcie najczęściej używane. Może ono zarówno oznaczać zgłoszenie żądanie z tytułu gwarancji, jak i niezgodności towaru z umową.

Wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Przykładowo – jeżeli pójdziemy do sprzedawcy z kartą gwarancyjną i złożymy reklamację to tym samym wybierzemy reżim gwarancji ze wszelkimi tego konsekwencjami.

[succsess_box]

Przy zgłaszaniu reklamacji należy zawsze świadomie wybrać ścieżkę, która jest dla nas korzystniejsza, dlatego zawsze warto wyraźnie zaznaczyć czy reklamuje się towar z tytułu gwarancji (jeżeli taka nam oczywiście przysługuje, o czym niżej), czy z tytułu niezgodności towaru z umową.

[/succsess_box]

 

Niezgodność towaru z umową

Reklamowanie towaru z tytułu niezgodności towaru z umową to nic innego jak wykorzystanie uprawnień przyznanych konsumentowi przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Przewiduje ona jakie uprawnienia i kiedy przysługują konsumentowi. Określa również terminy reklamacyjne.

[succsess_box]

Działanie zgodnie z procedurą przewidzianą przez ustawę zwiększa nasze szanse na skuteczną reklamację. Dlaczego? Przy braku dobrej woli sprzedawcy możemy realizować nasze prawa na drodze sądowej. Oczywiście zakładając, że skorzystamy z uprawnień prawidłowo, a nasza reklamacja jest zasadna.

[/succsess_box]

 

Gwarancja

[warning_box]

Gwarancja jest czymś odrębnym od niezgodności towaru.

[/warning_box]

Gwarancja ma charakter dobrowolny i przez to jej zakres również może być dowolny. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. Dokument taki określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny.

[warning_box]

Brak takiego dokumentu nie pozbawia jednak konsumenta jego praw.

[/warning_box]

Sprzedawca powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji.

 

Co wybrać?

Reklamowanie towaru tytułem niezgodności towaru z umową ma tą podstawową zaletę, że wszelkie prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i konsumenta są określone ustawowo. Jeżeli będziemy zgodnie z nimi postępować mamy dużą szansę na realizację naszych uprawnień. Ważne, że sprzedawca nie może w tym wypadku wyłączyć ani ograniczyć uprawnień konsumenta unormowanych w ustawie.

Jeżeli chodzi o reklamowanie towaru na podstawie gwarancji to warto rozważyć, czy nam się to opłaca. Wystarczy porównać uprawnienia przyznane przez gwarancję oraz te wynikający z ustawy. Często gwarancja jest korzystniejsza, aczkolwiek nie jest to regułą.

[succsess_box]

Szczególnie należy uważać na sprzedawców, którzy przyznają ograniczone prawa w gwarancji, a potem niejako przymuszają konsumenta to wyboru właśnie tej drogi. Wtedy należy pamiętać, że zawsze przysługuje nam droga przewidziana przez ustawę.

[/succsess_box]

[warning_box]

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

[/warning_box]

 

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 

Zobacz także:

Prawidłowe żądanie zwrotu pieniędzy
Przeczytaj zanim zareklamujesz
Niezgodność towaru z umową