Co to jest niezgodność towaru z umową?

Barwiąca sukienka, niedomykająca się szafa, lodówka, która nie chłodzi.. Potocznie nazywamy je wadami. Czasami rozróżniamy wady fizyczne i prawne. Czym tak naprawdę jest, a czym nie jest niezgodność towaru z umową?

Kiedy mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową?

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z niezgodnością towaru z umową mamy do czynienia, gdy towar:

[succsess_box]

• jest niekompletny (np. brak jest instrukcji obsługi albo kabla zasilającego);

• nie nadaje się do celu, do którego jest zwykle używany (np. żelazko się nie nagrzewa;

• nie ma właściwości, jakie powinny cechować taki produkt i o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach – w reklamie lub oznakowaniu towaru);

• został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony – ale tylko w przypadku, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

[/succsess_box]

O czym warto pamiętać?

[sociallocker]

O niezgodności towaru z umową możemy mówić jedynie, gdy powyższe przesłanki zachodzą już w chwili wydania towaru (np. zakup obuwia w sklepie). Jest to trudne do wykazania. Na szczęście, na naszą korzyść działa przez okres pierwszych 6 miesięcy domniemanie prawne, że niezgodność istniała już w chwili wydania towaru.

[warning_box]

• na zgłoszenie niezgodności towaru z umową masz 2 miesiące od jej wykrycia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do sprzedawcy przed jego upływem. W przeciwnym wypadku tracisz swoje uprawnienia.

• sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

[/warning_box]

Zapytaj także innych konsumentów

Na grupie reklamacyjnej na Facebooku znajdziesz także innych konsumentów i prawników, których wiedza i doświadczenie pomogą w ocenie, czy mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową. Podziel się swoim przypadkiem i posłuchaj porad innych konsumentów.  Grupę na FB znajdziesz tutaj.

Kiedy sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową?

Jeszcze jedna uwaga, o której warto pamiętać – sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

[/sociallocker]

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Żądanie zwrotu gotówki
Po co mi opinia rzeczoznawcy
Wybierz sposób obrony swoich praw

[top]