Krótka informacja o alimentach:

Mając na uwadze częste zapytania naszych czytelników o kwestię związane z alimentami poniżej w kilku słowach wyjaśniamy ich pojęcie oraz celu, który im przyświeca.

Alimenty to nic innego jak regularne, obligatoryjne (przymusowe) świadczenia na rzecz osoby fizycznej, dokonywane przez inne osoby fizyczne. Samo słowo alimenty wywodzi się od łacińskiego alimentum, co dosłownie oznacza żywność. Obecnie za alimenty uznawane są jednak środki utrzymania niezbędne do zapewnienia nie tylko wyżywienia, ale także leczenia, mieszkania czy odzieży, a nawet środki na zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

Skuteczny pozew o alimenty wzór pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych.

W stosunku do dzieci są to również środki wychowania. W praktyce alimenty stanowią konkretną kwotę pieniężną będącą równowartością powyższych środków utrzymania.