Prawa autorskie:

Kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie tekstów opublikowanych na stronie Reklamacjatowaru.pl jest dozwolone jedynie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody właściciela serwisu.

Nie narusza to uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
Każda kopia tekstu musi być w widoczny sposób opatrzona imieniem i nazwiskiem autorów oraz oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi z serwisu ReklamacjaTowaru.pl. Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji”

 

Zastrzeżenie:

Serwis Reklamacjatowaru.pl, jego właściciel oraz autorzy poszczególnych tekstów (dalej: „Autorzy”) informują, że materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów.
Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.