Poniżej znajdziesz przykładowe pismo reklamacyjne utworzone za pomocą formularza, który znajdziesz tutaj.

Warto z niego skorzystać. W ten sposób dopasujesz podstawę prawną oraz treść pisma do swojej reklamacji!
—————————————————————————————————————————————-

Poznań 16-06-2011

Jan Kowalski

ul. Zielona 2

60-453 Poznań

ALABABA Sp. z o.o.

ul. Skrajna 2

60-232 Poznań„

 

ZAWIADOMIENIE O NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

oraz

ŻĄDANIE WYMIANY TOWARU NA NOWY

 

Niniejszym, działając w imieniu własnym:
1) zawiadamiam, iż zakupiony towar jest niezgodny z umową
2) żądam wymiany towaru na nowy


Wskazuję, iż w dniu 02-03-2011 nabyłem u państwa następujący towar:
– Telefon komórkowy marki Ce


W dniu 16-06-2011 stwierdziłem następujące wady towaru świadczące o niezgodności towaru z umową: nie ładuje się.

Informuję, iż towar był używany prawidłowo, zgodnie z celem do którego jest przeznaczony. Obecnie towar nie nadaje się do użytku oraz nie odpowiada właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
Należy wskazać, iż w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). (Dalej: Ustawa)
Zgodnie z art. 4 ust. 1 powyższej Ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
Żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną wymianę na nowy znajduję podstawę prawną w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 Ustawy. Sprzedawca powinien uczynić zadość zgłoszonemu roszczeniu niezwłocznie.
Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy nieodpłatność wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

W związku z powyższym wzywam do zapłaty kwoty 10 zł tytułem koszty przejazdu komunikacją miejską w celu dostarczenia telefonu do reklamacji

Informuję ponadto, iż w sytuacji gdy wymiana towaru na nowy:
– jest niemożliwa
– wymaga nadmiernych kosztów
– nie doszła do skutku w odpowiednim czasie
– narażałaby kupującego na znaczne niedogodności
przy czym wystarczy spełnienie tylko jednej z powyższych przesłanek, to konsument może zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić i żądać zwrotu gotówki.

WAŻNE! W niniejszej sprawie zastosowanie znajduje domniemanie prawne z art. 4 ust. 1 Ustawy, a mianowicie w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania towaru.


Z poważaniem
Jan Kowalski