Reklamacja płytek. Kto ponosi koszty wymiany?

Zdarzyło Ci się reklamować płytki podłogowe lub ścienne? Częstym problemem przy tego typu reklamacjach jest kwestia pokrycia kosztów wymiany wadliwych płytek w przypadku, gdy zostały już one zamontowane, a następnie koszt montażu nowych płytek. Często są to nie małe koszty. Powstaje pytanie, kto ma je pokryć? Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: ETS) koszty te ponosi sprzedawca wadliwego towaru. Nawet jeżeli znacząco przewyższają one wartość samych płytek. W tym przypadku naprawa płytek była niemożliwa. Jest to bardzo ważne orzeczenie, gdyż treść przepisów nie wyjaśniała tej kwestii dostatecznie i budziła wiele wątpliwości. Wystarczy wskazać, iż przeciw takiej interpretacji...

Read More