Zobacz jak prawidłowo napisać pismo reklamacyjnego za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie.

Na wstępie musimy zaznaczyć, iż nasz formularz oparty został na uprawnieniach konsumenta przyznanych mu przez Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

A zatem podstawą reklamacji będzie tutaj niezgodność towaru z umową, a nie np. gwarancja, czy też rękojmia.

Dlaczego? Jeżeli chodzi o gwarancję, to wszelkie jej warunki powinny być opisane w karcie gwarancyjnej. Ze względu na to, że każdy gwarant może różnie określić uprawnienia konsumenta z tytułu gwarancji, to nie sposób stworzyć uniwersalnego kreatora pism reklamacyjnych z tytułu gwarancji.  Nie zajmujemy się również rękojmią, gdyż nie dotyczy ona stosunków konsument – przedsiębiorca.

Przykładowa reklamacja: kupiliśmy telefon w sklepie internetowym. Po trzech miesiącach zepsuciu uległ głośnik. W związku z tym, że naprawa wydaje się tutaj możliwa, żądamy naprawy telefonu. Oczywiście telefon musimy odesłać najpierw do sprzedawcy. W związku z tym poniesiemy koszty przesyłki. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, aby zażądać ich zwrotu od sprzedawcy. Tak też zrobimy.

9 kroków do skutecznej reklamacji:


1) Wchodzimy na stronę z kreatorem pism reklamacyjnych.

To chyba najprostszy krok w całym procesie reklamacyjnym 🙂 Wystarczy wejść tutaj.

2) Uzupełniamy dane swoje i sprzedawcy

Jest to ważna część formułowania pisma reklamacyjnego. Prawidłowe ustalenie danych sprzedawcy pozwala na skuteczne zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania.

[sociallocker]

Pamiętaj, że firmą osoby fizycznej jest przede wszystkim jej imię i nazwisko, a dopiero potem można dodać inne określenia, np. JAN NOWAK PPHU SKLEP INTERNETOWY NET.

Podobnie w przypadku osób prawnych, gdzie firmą takiej osoby prawnej jest jej nazwa. Zawsze należy podać pełną nazwę sprzedawcy, np. SKLEP INTERNETOWY WALEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Nie zapomnij oczywiście o poprawnym adresie sprzedawcy.

Warto skorzystać z pomocy ogólnodostępnych wyszukiwarek danych. Jeżeli znasz NIP, REGON to zajrzyj tutaj. Natomiast jeżeli znasz numer KRS sprzedawcy to zajrzyj tutaj.

Nasze dane wpisujemy w podobny sposób, dodatkowo musimy wpisać miejscowość sporządzenia reklamacji.

3) Opisujemy telefon

Tutaj opisz telefon tak aby można go było zidentyfikować. Przykładowo marka, model, numer seryjny. Możesz także podać jego cenę.

4) Data zakupu i data zauważenia wady

Otwórz kalendarz i wybierz odpowiednią datę. Pamiętaj, że masz tylko 2 miesiące od momentu zauważenia wady na zgłoszenie tego faktu sprzedawcy. Więcej na temat terminów poczytaj tutaj. Niestety, ale sprzedawcy bardzo pilnują terminów i dlatego musisz być ich świadomy.


5) Ponowna reklamacja?

Często konsumenci reklamują towar już po raz kolejny albo po prostu odwołują się od negatywnej decyzji sprzedawcy. Dodaliśmy możliwość zaznaczenia w piśmie, że poprzednia reklamacja nie została rozpatrzona w terminie 14 dni i stąd przyjmuje się, że żądanie zgłoszone we wcześniejszej reklamacji sprzedawca uznał za uzasadnione. Chodzi tutaj o dotarcie do świadomości sprzedawcy i uzmysłowienie mu, że w razie ewentualnej drogi sądowej / polubownej będzie miał trudno odmówić spełnienia naszego żądania. Taki zapis świadczy również o dużej świadomości swoich praw przez konsumenta.

6) Opisujemy wady telefonu

W tym miejscu należy opisać wady (mówiąc językiem ustawy: niezgodność towaru z umową). W naszym przypadku będzie to niedziałający głośnik.


7) Żądanie naprawy

Dotarliśmy do miejsca gdzie zgłaszamy żądanie w związku z naszą reklamacją. Formularz pozwoli Ci uniknąć najczęściej popełnianego błędu przy reklamacji. A mianowicie niewłaściwego żądania – najczęściej konsumenci żądają od razu zwrotu gotówki nie mając jednak do tego podstaw. Formularz został tak skonstruowany, że pozwoli Ci skutecznie złożyć prawidłowe żądanie. Wracając do naszej reklamacji – żądamy nieodpłatnej naprawy.


8 ) Koszty reklamacji

Jeżeli zaznaczymy pole żądania nieodpłatnej reklamacji uaktywni nam się dodatkowe pole formularza związane z kosztami reklamacji. Tutaj możemy wpisać koszty, które ponosimy w związku z reklamacją. My wpisujemy koszty przesyłki telefony do sprzedawcy.


9) Pismo reklamacyjne gotowe!

Gotowe! W ten sposób utworzyliśmy pismo reklamacyjne. Wystarczy przeczytać, wydrukować, podpisać i złożyć u sprzedawcy. Co do naszej reklamacji to kopię pisma zostawiamy u siebie, a oryginał pakujemy razem z telefonem i wysyłamy do sprzedawcy. Najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (ułatwi to nam obliczenie 14 dniowego terminu na odpowiedź sprzedawcy).

Gotowe pismo reklamacyjne możesz zobaczyć tutaj.

Zapraszamy do pisania!

[/sociallocker]