Jakie są prawa konsumenta w przypadku złożenia reklamacji? Dlaczego hasło prawa konsumenta reklamacja 14 dni jest taki ważny? Co zrobić ze złożoną przez konsumenta reklamacją? Jeżeli prowadzisz sklep internetowy lub stacjonarny, są to kwestie, które na pewno często pojawiają się w Twojej działalności. W tym artykule odpowiadamy na powyższe pytania.

Kiedy klient jest konsumentem?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W skrócie można powiedzieć, że konsumentem jest osoba, która kupuje w Twoim sklepie produkt w celu prywatnym. Konsument zawsze ma prawo skorzystać z reklamacji z tytułu rękojmi na produkty zakupione w Twoim sklepie. W przypadku klientów niebędących konsumentami (np. firm) rękojmię możesz wyłączyć lub ograniczyć.

Jakie są prawa konsumenta w związku z reklamacją?

Reklamacja jest sposobem dochodzenia przez klienta swoich praw wobec sprzedawcy, jeżeli zdaniem klienta produkt ma wadę. W ramach reklamacji konsument może żądać alternatywnie:
· zwrotu pieniędzy
· obniżenia ceny (zwrotu części zapłaconej za produkt kwoty)
· wymiany
· naprawy

Co zrobić z reklamacją klienta

Nie zawsze musisz uznać roszczenia klienta ale zawsze trzeba ustosunkować się do reklamacji. Powinieneś zbadać produkt i rozpatrzyć reklamację klienta zgodnie ze swoją wiedzą specjalistyczną dotyczącą określonych produktów. Jeżeli masz wątpliwości, możesz skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, ale nie jest to obowiązkowe.

Dlaczego termin 14 dni jest taki ważny? Prawa konsumenta reklamacja 14 dni

Do reklamacji musisz ustosunkować się w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ w razie braku ustosunkowania się do reklamacji konsumenta w ciągu 14 dni, następuje skutek automatycznego uznania reklamacji. Pamiętaj jednak, że ten skutek nastąpi tylko wtedy, gdy konsument żądał naprawy lub wymiany produktu albo obniżenia ceny. Domniemanie uznania reklamacji nie nastąpi więc wtedy, gdy reklamacja nie zawierała konkretnego żądania albo gdy konsument żądał zwrotu pieniędzy. Więcej o znaczeniu terminu 14 dni przy reklamacji dowiesz się z naszego webinaru: https://prokonsumencki.pl/reklamacja-towaru-2/14-dni-reklamacja-najwazniejszy-termin-webinar/

Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni?

Niezależnie od reklamacji, klient będący konsumentem może zwrócić produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni, nawet jeżeli produkt nie ma wady. Dotyczy to tylko umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, a więc np. w sklepie internetowym. W przypadku otrzymania informacji o zwrocie produktu zawsze warto więc ustalić czy jest to zwrot w terminie 14 bez podania przyczyny, czy też zwrot w ramach reklamacji. Od tego zależy sposób, w jaki powinieneś postąpić z takim zwrotem jako sprzedawca.