Każdy sprzedawca, który zamierza otworzyć bądź przenieść swoją sprzedaż do internetu bez wątpienia wie, że jego sklep powinien posiadać regulamin sklepu internetowego. Wątpliwości mogą się jednak pojawić na etapie przygotowania odpowiedniego regulaminu dla sklepu. Jeśli więc jesteś sprzedawcą, który stanął przed tym wyzwaniem, to w naszym artykule wskażemy Ci co powinien zawierać regulamin Twojego sklepu internetowego.

Czy regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy?

Wiele sprzedawców internetowych zadaje sobie na początku swojej działalności to pytanie. Tak naprawdę żaden przepis nie nakazuje wprost przedsiębiorcy posiadania regulaminu sklepu, skąd więc taki obowiązek? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do ustawy o prawach konsumenta. Ustawa ta wymaga od sprzedawcy internetowego, aby najpóźniej w chwili zakupu poinformował konsumenta o przysługujących mu prawach np. o prawie odstąpienia od umowy. Sprzedawca zgodnie z tą ustawą musi również poinformować konsumenta o istotnych kwestiach związanych z jego zakupem czyli np. udostępnianymi metodami płatności, sposobach dostarczenia produktu czy terminem dostawy. Niedostarczenia przez sprzedawcę powyższych informacji może również wywołać spore nieporozumienia z klientami. Co więcej, brak regulaminu na stronie może skutkować nałożeniem na sprzedawcę grzywny, zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Jakie informacje powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Dla regulaminu sklepu internetowego punktem wyjściowym powinna być wspomniana wyżej ustawa o prawach konsumenta, a w szczególności artykuł 12 tej ustawy, który zobowiązuje sprzedawcę internetowego do wskazania konsumentowi m.in. następujących kwestii:

  • danych identyfikujących przedsiębiorcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany (numer NIP, REGON oraz KRS w przypadku spółki);
  • adresie przedsiębiorstwa (adres miejsca wykonywania działalności w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy lub adres siedziby w przypadku spółki), adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu (jeżeli są dostępne).
  • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa np. adres hurtowni lub magazynu.
  • sposobie i terminie płatności za zakupiony produkt.
  • sposobie i terminie dostawy lub wykonania usługi.
  • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, kosztach zwrotu, oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy.
  • braku prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny lub okolicznościach, w których konsument traci to prawo.
  • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia produktu bez wad oraz procedurze składania i rozpatrywania reklamacji w sklepie internetowym, jeżeli produkt posiada wadę.
  • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Regulamin sklepu internetowego zawierający powyższe informacje powinien zostać umieszczony w takim miejscu na stronie, aby konsument mógł się z nim swobodnie zapoznać przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym. Samo jednak umieszczenie regulaminu na stronie nie będzie wystarczające, ponieważ sprzedawca powinien mieć potwierdzenie, że klient zapoznał się i zaakceptował regulamin sklepu. Akceptacja regulaminu przez klienta nie może być dorozumiana, dlatego zapis w regulaminie utożsamiający dokonanie zakupu z zaakceptowaniem regulaminu może zostać uznany za postanowienie niedozwolone. Warto więc, aby w formularzu składania zamówienia umieścić obligatoryjny checkbox z akceptacją regulaminu. 

Regulamin sklepu internetowego zawierający powyższe informacje powinien zostać umieszczony w takim miejscu na stronie, aby konsument mógł się z nim swobodnie zapoznać przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym. Samo jednak umieszczenie regulaminu na stronie nie będzie wystarczające, ponieważ sprzedawca powinien mieć potwierdzenie, że klient zapoznał się i zaakceptował regulamin sklepu. Akceptacja regulaminu przez klienta nie może być dorozumiana, dlatego zapis w regulaminie utożsamiający dokonanie zakupu z zaakceptowaniem regulaminu może zostać uznany za postanowienie niedozwolone. Warto więc, aby w formularzu składania zamówienia umieścić obligatoryjny checkbox z akceptacją regulaminu. 

W jaki sposób opisać usługi elektroniczne w regulaminie?

Najważniejszą funkcjonalnością sklepu internetowego jest możliwość złożenia zamówienia na produkt. W większości sklepów zamówienie zostaje bowiem złożone po dodaniu produktu do tzw. koszyka oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Formularz zamówienia będzie więc w tym przypadku usługą elektroniczną, której sposób działania powinien zostać opisany w regulaminie. Ponadto sklep internetowy może posiadać więcej usług elektronicznych takich jak np. możliwość zapisu do newslettera, założenia konta klienta czy wysłania zapytania przez formularz kontaktowy. Każda ze świadczonych usług elektronicznych powinna zostać dokładnie opisana w regulaminie. Ponadto, sprzedawca będący w tym przypadku usługodawcą, powinien również wskazać czy dane usługi elektroniczne są odpłatne, podać jakie dane osobowe są niezbędne do korzystania z usług oraz czy dana usługa ma charakter jednorazowy (np. formularz zamówienia) czy ciągły (np. konto). Usługodawca nie może również zapomnieć o wskazaniu sposobu zgłaszania reklamacji na świadczone przez niego usługi elektroniczne. 

Do prawidłowego działania niektórych usług elektronicznych niezbędne będzie podanie danych osobowych (np. do celów otrzymania newslettera lub prawidłowego złożenia zamówienia). W takim przypadku, należy pamiętać o umieszczeniu odpowiednich checkboxów na stronie, które usługobiorca (osoba korzystająca z usługi) będzie musiała zaznaczyć. Treść checkboxów może różnić się w zależności od danej usługi elektronicznej.  Przykładowo w formularzu zamówienia należy umieścić checkbox z oświadczeniem o zapoznaniu się z polityką prywatności oraz akceptacją regulaminu, a w formularzu zapisu na newsletter zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

Polityka prywatności sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego wiążę się z licznym przetwarzaniem danych osobowych osób, które dokonują zakupów na Twojej stronie. W związku z tym jako sprzedawca w sklepie internetowym staniesz się administratorem danych osobowych swoich klientów i będzie Ciebie obowiązywało rozporządzenie RODO. W tej sytuacji musisz pamiętać, aby przygotować odpowiednią politykę prywatności dla Twojego sklepu internetowego, która będzie spełniać wymogi RODO. Ważne abyś w polityce prywatności wskazał m.in. dane administratora danych osobowych (w przypadku sklepu internetowego będą to dane sprzedawcy), podstawę, okres oraz cele przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane (np. przewoźnicy, dostawcy płatności, czy podmioty dostarczające oprogramowanie strony). 

Istotnym elementem polityki prywatności jest również informacja o wykorzystywaniu plików cookies na stronie sklepu internetowego. Większość sklepów korzysta z tego rodzaju plików, aby m.in. zapamiętywać dane logowania klientów, produkty, które dodali do koszyka czy obserwować ich aktywność na stronie do celów remarketingu. Domyślne wyłączenie stosowania plików cookies byłoby niemożliwe, dlatego sprzedawca powinien umieścić na stronie w widocznym miejscu komunikat o korzystaniu z plików cookies, który wyświetlałby się każdej osobie odwiedzającej stronę. W takim komunikacie warto zamieścić link do polityki prywatności, w którym szczegółowo zostanie omówione wykorzystywanie plików cookies. W tym miejscu zalecamy zapoznanie się z przygotowanym przez nas artykułem na temat wyroku TSUE, który poszerza zakres obowiązków informacyjnych dotyczącyh korzystania z plików cookies: https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/zmiany-w-polityce-Cookies-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-stosowania-plikow-Cookies/.

Podsumowanie

Po przeczytaniu artykułu może Ci się wydawać, że przygotowanie prawidłowego regulaminu i polityki prywatności jest nie lada wyzwaniem. Pamiętaj jednak, że odpowiednio skonstruowany regulamin sklepu internetowego nie tylko zapewni CI prawidłowe działanie sklepu, ale również uchroni Ciebie przed sporami z klientami czy niepotrzebnymi karami finansowymi za nieprzestrzeganie ustawy o prawach konsumenta czy rozporządzenia RODO. 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu lub sprawdzeniu przygotowanego przez Ciebie regulaminu sklepu internetowego lub potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prowadzenia sprzedaży przez internet – nasi prawnicy służą zawsze pomocą. Możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym: kontakt@prokonsumencki.pl