Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Jest to przełomowa zmiana dla konsumentów i sprzedawców, która zasadniczo odmieni między innymi sposób składania reklamacji, obowiązki informacyjne, czy też prawo odstąpienia od umowy. Cel przepisów, to ujednolicenie tych zasad we wszystkich Państwach Unii Europejskiej. Na łamach naszego serwisu będziemy na bieżąco omawiać nadchodzące zmiany, tak aby Was do nich jak najlepiej przygotować.

Ustawa konsumencka – na jakim etapie jesteśmy

Obecnie ustawa konsumencka jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Do jej uchwalenia pozostaje jej rozpatrzenie przez Senat, podpis Prezydenta oraz jej ogłoszenie. Po upływie 6 miesięcy od tego momentu nowe przepisy wejdą w życie. Nowych przepisów możemy się zatem spodziewać w grudniu tego roku lub w styczniu 2015 r.

Poniżej przedstawiamy dotychczasowy przebieg prac nad nową ustawą o prawach konsumenta:

ustawa konsumencka

 

 

Co zmieni nowa ustawa o prawach konsumenta

Przepisy nowej ustawy nałożą na sprzedawców internetowych szereg nowych obowiązków informacyjnych, których niespełnienie może w skrajnych przypadkach powodować nie tylko konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych np. z odsyłaniem towaru przez klienta na koszt sprzedawcy, ale i nieważność samej umowy sprzedaży.

Poza obowiązkami informacyjnymi, nowa ustawa wprowadza szereg zmian w dotychczasowych stosunkach prawnych między konsumentem, a sprzedawcą – przykładowo wydłuży się termin na odstąpienie od umowy do 14 dni, a w niektórych przypadkach konsument będzie mógł dokonać zwrotu nawet w terminie do 12 miesięcy.

Ponadto dotychczasowa niezgodność towaru z umową zostanie zastąpiona rękojmią, a sama regulacja dotycząca reklamacji towaru zostanie uregulowana na nowo w kodeksie cywilnym, a nie jak dotychczas w odrębnej ustawie.

Zmian jest bardzo dużo dlatego zachęcamy do zapoznania się z najnowszym projektem ustawy, który został przekazany do Senatu i Prezydenta zapoznasz się tutaj: ustawa konsumencka.

Bezpłatny kurs emailowy dla sprzedawców internetowych

Wszystkich Sprzedawców Internetowych zapraszamy również na bezpłatny kurs e-mailowy z nadchodzących zmian na PrawoEcommerce.pl – kurs, przygotowany również przez naszych prawników, szczegółowo omawia kwestie zawarte w nowej ustawie o prawach konsumenta.