Prawa konsumenta są szczególnie ważne w przypadku, gdy złożona przez niego reklamacja zawiera prośbę o zwrot pieniędzy. Kiedy klient może złożyć reklamację? Czy zawsze musisz zwrócić klientowi pieniądze jeżeli produkt ma wadę? Czy zwrot to reklamacja czy konsumenckie odstąpienie od umowy? W tym artykule odnosimy się wszystkich tych zagadnień związanych z żądaniem zwrotu pieniędzy w ramach reklamacji. Więcej w temacie także tutaj Prawa konsumenta reklamacja zwrot pieniędzy

Kiedy klient może złożyć reklamację?

Klient może złożyć reklamację, jeżeli produkt, który zakupił w Twoim sklepie ma jego zdaniem wadę. Jako wadę przepisy definiują przede wszystkim brak określonych cech, które produkt powinien posiadać zgodnie z jego opisem lub brak niektórych elementów produktu. Pamiętaj również, że w niektórych przypadkach możesz odpowiadać za uszkodzenia produktów transporcie do klienta. Opisana tutaj reklamacja to tzw. reklamacja z tytułu rękojmi. Możliwa jest również reklamacja z tytułu gwarancji, ale wyłącznie w sytuacji, gdy taka gwarancja została udzielona na dany produkt przed Ciebie lub np. przez producenta.

Czy zawsze muszę zwrócić klientowi pieniądze jeżeli produkt ma wadę?

Żądanie zwrotu pieniędzy jest jednym z czterech możliwych żądań reklamacyjnych. Alternatywnie, zamiast zwrotu pieniędzy, klient może żądać naprawy lub wymiany produktu albo obniżenia jego ceny (zwrotu części zapłaconej ceny). Ze względu na to, że zwrot pieniędzy jest często najbardziej niekorzystnym rozwiązaniem dla sprzedawcy, klient nie zawsze ma do tego żądania prawo. Nie można żądać zwrotu pieniędzy w przypadku gdy wada jest nieistotna, a więc błaha i nie mająca znaczenia dla funkcjonowania całości produktu. Wówczas klientowi pozostają trzy inne żądania reklamacyjne. Dodatkowo, przy pierwszej reklamacji produktu możesz klientowi alternatywnie zaproponować naprawę lub wymianę produktu na nowy – wówczas żądanie zwrotu pieniędzy nie jest dla Ciebie wiążące. Natomiast w przypadku gdy wada nie jest nieistotna i dodatkowo nie jest to pierwsza reklamacja danego produktu, prawa konsumenta przy reklamacji mogą wymuszać zwrot pieniędzy.

Czy zwrot to reklamacja czy konsumenckie odstąpienie od umowy?

Żądanie zwrotu pieniędzy jest możliwe nie tylko w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Prawa konsumenta dają mu możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy również bez podania przyczyny. Jest to możliwe np. przy umowach zawieranych na odległość, a więc jeżeli prowadzisz sklep internetowy. W takiej sytuacji klient będący konsumentem ma prawo złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu i zwrotu produktu. Wówczas również przysługuje mu zwrot pieniędzy. W razie wątpliwości zawsze ustal czy żądanie zwrotu pieniędzy jest kierowane w ramach reklamacji, czy też odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Podsumowanie

Prawa konsumenta reklamacja zwrot pieniędzy jest jednym z żądań, które może zawierać reklamacja konsumenta. Liczne prawa konsumenta, które przyznaje mu ustawodawca przy reklamacji z tytułu rękojmi sprawiają, że każdą reklamację trzeba dokładnie rozpatrzyć i ustosunkować się do niej. Zwrot pieniędzy nie zawsze jest konieczny, nawet jeżeli konsument kieruje takie żądanie, natomiast pamiętaj, aby zawsze rozpatrzyć reklamację i zaproponować konsumentowi ewentualne inne rozwiązanie.