Kupno towaru na wyprzedaży ma niewątpliwie jedną dużą zaletę – możemy kupić pełnowartościowy produkt niejednokrotnie za cenę o ponad połowę niższą od jego ceny wyjściowej. Dzięki temu możemy zaoszczędzić sporą sumę czy też mamy możliwość kupienia większej ilości rzeczy. Są to bezsprzecznie zalety tej formy zakupów, ale czy decydując się zakup towarów na wyprzedaży po obniżonej cenie ponosimy jakieś dodatkowe ryzyko? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej, wskazując jakie uprawnienia posiada kupujący zawierający umowę sprzedaży i czy mogą one ulec modyfikacji wówczas, gdy kupowany jest przez nas towar o obniżonej cenie w ramach tzw. wyprzedaży towaru.

Gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową…

W momencie zakupu towaru pomiędzy kupującym a sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, wobec czego prawa i obowiązki stron umowy uregulowane są szczegółowo w przepisach. Wśród nich naczelne miejsca zajmują Kodeks cywilny oraz w sytuacji, gdy kupujący jest konsumentem – ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W przepisach tych możemy odnaleźć trzy podstawowe źródła uprawnień kupującego. Są nimi: gwarancja, rękojmia oraz tzw. niezgodność towaru z umową.

W świadomości przeciętnego Konsumenta zapewne najbardziej znany jest termin gwarancji, ale czy faktycznie wie on czym jest gwarancja? Poniżej spróbujemy przybliżyć definicję gwarancji oraz spróbujemy odpowiedzieć jakie uprawnienia przysługują kupującemu korzystającemu z gwarancji.

Gwarancja to pojęcie określone w przepisach Kodeksu cywilnego i stanowi ono zapewnienie sprzedawcy o jakości oferowanego towaru. Warto w tym miejscu podkreślić, iż udzielenie przez sprzedającego gwarancji jest dobrowolne i co ważne sam sprzedający określa w dokumencie gwarancyjnym zakres oraz warunki gwarancji. Tak więc nie ma przeszkód, by sprzedawca ograniczył bądź też wyłączył możliwość dochodzenia przez kupującego uprawnień wynikających w gwarancji w odniesieniu do towaru znajdującego się na wyprzedaży. Oczywiście nie stanowi to reguły a co więcej niejednokrotnie dokument gwarancyjny jest bardzo zwięzły i nie określa dokładnych warunków gwarancji. Powstaje pytanie – jakie wówczas uprawnienia przysługują kupującemu? Odpowiedź można znaleźć w przepisach Kodeksu cywilnego, w którym określono, iż w razie braku odmiennych zastrzeżeń ze strony sprzedawcy, gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, które, w razie ich wystąpienia w terminie określonym w gwarancji, sprzedający obowiązany jest usunąć, bądź dostarczyć rzecz wolną od wad (wymienić towar na nowy). Zatem nie ma przeszkód by, w razie odmiennych zastrzeżeń, dokonać reklamacji towaru z wyprzedaży. Powyżej wskazany zakres gwarancji, o czym już wspominano wyżej, sprzedający może swobodnie zmienić (rozszerzyć bądź ograniczyć). Zatem, by skutecznie dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji ważne jest by dokładnie zapoznać się z otrzymanym dokumentem gwarancyjnym. Co jeżeli towar nabyty na wyprzedaży jest wyłączony z gwarancji udzielonej przez sprzedającego? Czy wówczas kupujący ma możliwość realizowania swoich uprawnień w inny sposób?

Na to i inne pytania odpowiemy w drugiej części naszego artykułu, w którym omówimy pozostałe instytucje – rękojmi oraz niezgodności towaru z umową – wpis dostępny jest tutaj: http://reklamacjatowaru.pl/reklamacja-towaru-kupionego-na-wyprzedazy-cz-2/