Allegro jest największym portalem aukcyjnym w Polsce. Wielu użytkowników Allegro zastanawia się jak może chronić swoje interesy i prawa dotyczące dokonanych transakcji. Dokonując zakupu na Allegro mamy do wyboru kilka możliwości wyboru rodzaju transakcji (dawniej tzw. aukcja) takich jak: Transakcja licytacyjna, Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz.

W niniejszej publikacji zajmiemy się tylko dwiema z nich tj. Transakcja licytacyjna oraz Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz. Przyjrzymy się dokładnie następującej kwestii: zwrot towaru zakupionego na Allegro – czy i kiedy jest to możliwe. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej.

Licytacja i Kup Teraz – dwa podstawowe rodzaje transakcji i różne prawa konsumentów w zakresie zwrotu towaru zakupionego na Allegro

W regulaminie Allegro opisane zostały interesujące nas zasady obu transakcji i tak:

 1. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa oraz
 2. Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

Wskazany powyżej podział jest o tyle istotny, że w przypadku transakcji z opcją Kup Teraz mamy możliwość zwrotu towaru towaru. Natomiast w przypadku zakupu z licytacji takie praw nam nie przysługuje. 

A zatem jeżeli kupujemy coś na Allegro warto mieć świadomość, że w przypadku zakupu z licytacji nie będziemy mieli możliwości zwrotu tak zakupionego towaru. W tym wypadku w razie np. chęci zwrotu, czy wymiany możemy liczyć jedynie na dobrą wolę sprzedawcy. Oczywiście o obu przypadkach zachowujemy pełne prawa do złożenia reklamacji – tutaj rodzaj transakcji nie ma żadnego znaczenia.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy

Do odstąpienia od umowy zastosowanie będzie miał art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. [ Dz.U.2012.1225 ] o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. Przepisy w/w ustawy dotyczą jednak tylko osób, które dokonały zakup od przedsiębiorcy, tzn. od osób prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Do skorzystania w tym wypadku z  prawa do odstąpienia od umowy wystarczy aby konsument terminu 10 dni odstąpił od umowy. Termin 10 dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Ważne! W przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje na piśmie konsumenta o poniższych kwestiach to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 3 miesięcy:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3; w/w ustawy,
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący

Podsumowując – jeżeli chcemy odstąpić od umowy składamy takie oświadczenie sprzedawcy. Mamy na to zasadniczo 10 dni od dnia odebrania towaru, a w szczególnych wypadkach 3 miesiące. Pamiętajmy również, że na zwrot towaru sprzedawcy mamy 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, co nie stoi na przeszkodzie aby towar odesłać wraz z oświadczeniem.

Ważne! Wszystkie terminy, o których tutaj piszemy to dni kalendarzowe, a nie robocze.

Najczęstsze klauzule niedozwolone związane z prawem odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy to jedno z mniej lubianych praw konsumenta przez sprzedawców internetowych. Dlatego też poniżej przytoczymy najczęstsze klauzule niedozwolone z tym związane, czyli zapis np. w regulaminach aukcji, czy sklepów internetowych które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają prawa konsumenta. Dodajmy, że taki zapis jest niewiążący dla konsumenta.

Klauzule niedozwolone związane z prawem odstąpienia od umowy, które najczęściej można spotkać w zapisach regulaminów:

„Koszty dostawy i odesłania towaru w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi…”

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu towarów opłaconych za pobraniem przez koszt wysyłki rozumiemy również koszt prowizji za pobranie pieniędzy przez Pocztę lub firmę kurierską”

„W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru”

„Towar można zwrócić w ciągu 10 dni (bez podania przyczyny), licząc od daty otrzymania towaru (na swój koszt) zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne opakowanie i oryginał dowodu zakupu”

„5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie używanym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki”

„Zwracany towar, po odstąpieniu od zawarcia umowy, nie może posiadać żadnych oznak użytkowania, tzn. musi być w oryginalnym opakowaniu producenta (np. folia pakowa lub folia aluminiowa zamykająca) ze wszelkimi zabezpieczeniami. Żadne plomby (stickery) zabezpieczające towar nie mogą być naruszone (jeśli towar został nim zabezpieczony) – informacja taka podawana jest na aukcji; stickerem zabezpieczany jest towar, który nie posiada zabezpieczeń nadanych przez producenta towaru”

Przeczytaj także: Zwrot towaru zakupionego przez Internet – kto ponosi koszty przesyłki?

Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu od osoby prywatnej – czy to możliwe

W przypadku kiedy dokonany transakcji z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, prawo do odstąpienie od umowy przysługiwać będzie tylko na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego, dokładniej mówiąc na podstawie art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. rękojmi za wady fizyczne, w przypadku kiedy:

 1. zakupiony towar odbiegać będzie od oczekiwań co do użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo
 2. wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
 3. jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo
 4. jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeśli zakupiony produkt będzie miał wady prawne ( np. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej, sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej) zastosowanie będzie miał przepis art. 556 §2 Kodeksu cywilnego, tj. rękojmia za wady prawne.

W innym przypadku, sprzedawca nie jest obowiązany do przyjęcia towaru od kupującego, ponieważ nie ma normy prawnej, która jemu by to nakazała. Pozostaje tutaj jedynie liczyć na dobrą wolę sprzedawcy.

Podsumowując:

Każdy uczestnik portalu aukcyjnego Allegro, powinien zwrócić szczególną uwagę w jakiej formie dokonuje nabycia przedmiotu. Allegro oferuje m.in. zakup przez tzn. „Kup Teraz” oraz Licytację. Konsument może odstąpić jedynie od umowy zawartej przez „Kup Teraz” z przedsiębiorcą. W przypadku umowy zawartej na podstawie licytacji nie ma takiej możliwości.