Jeżeli zastanawiasz się, jakie uprawnienia ma Twój klient przy reklamacji towaru, jak rozwiązać kwestię kosztów przesyłki przy reklamacji, a także czy klienci będący firmami również mogą reklamować produkt, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Omawiamy tutaj krótko kilka najczęściej pojawiających się wątpliwości, jakie powoduje reklamacja towaru.

Reklamacja towaru – jakie uprawnienia ma klient 

Jeżeli zdaniem Twojego klienta, zakupiony przez niego towar jest wadliwy, a więc np. uszkodzony lub wybrakowany, ma on prawo do jednego z następujących żądań: naprawy towaru, wymiany na niewadliwy towar, zwrotu części zapłaconych środków (tzw. obniżenie ceny) lub zwrotu całości środków (odstąpienie od umowy). Zwróć uwagę na to, że nie zawsze musisz uznać konkretne żądanie klienta, nawet jeżeli towar faktycznie miała wadę. W szczególności warto pamiętać o tym, że przy pierwszej reklamacji możesz odmówić żądania zwrotu całości ceny (odstąpienia od umowy). Wówczas jednak powinieneś jak najszybciej naprawić lub wymienić towar na nowy. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna, to znaczy drobna, znikoma i nie mająca większego znaczenia dla ogólnego funkcjonowania czy wyglądu towaru.

 Kto płaci za przesyłkę przy reklamacji

Jeżeli reklamacja towaru został złożona prze konsumenta, a więc osobę fizyczną, która kupiła towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, poniesiesz jako sprzedawca koszty wysyłki towaru  do reklamacji oraz ewentualne koszty odesłania towaru do klienta. W przypadku firm możesz uzależnić zwrot tych kosztów od swojej decyzji do uznania reklamacji i na przykład zwracać te koszty tylko w przypadku, gdy reklamacja była uzasadniona.

Co w przypadku zakupów na firmę?

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi przysługuje domyślnie wszystkim Twoim klientom. Jednak w przypadku klientów niebędących konsumentami, a więc na przykład w przypadku firm, możesz rękojmię wyłączyć w regulaminie sklepu. Czy to oznacza, że w takim przypadku nie odpowiadasz wobec tych klientów za wady towarów? Nie, natomiast Twoja pozycja w razie ewentualnego sporu jest lepsza. Rękojmia jest łatwiejszym sposobem dochodzenia roszczeń, zawierającym wiele przywilejów dla klienta. W razie wyłączenia rękojmi, klient niebędący konsumentem, nadal może na podstawie przepisów ogólnych o wykonywaniu umów żądać odszkodowania za nieprawidłowe wykonanie umowy lub próbować z tego powodu odstąpić od umowy sprzedaży. Jednak wówczas to na kliencie ciążą wszelkie obowiązki dowodowe związane z koniecznością wykazania, że faktycznie jako sprzedawca nieprawidłowo wykonałeś umowy i że powinieneś ponosić odpowiedzialność wobec klienta. Wyłączenie rękojmi nie eliminuje więc Twojej odpowiedzialności za towar, ale jest dla Ciebie korzystne w razie ewentualnego sporu.

Podsumowanie

Reklamacja towaru najczęściej odbywa się na zasadach rękojmi, które przyznają Twojemu klientowi liczne uprawnienia. Po otrzymaniu takiej reklamacji sprawdź więc nie tylko czy jest ona zasadna, ale również czy w danej sytuacji klient na prawo kierowania określonego żądania i czy musisz akurat to żądanie spełnić. Rozważ równie wyłączenie rękojmi wobec klientów niebędących konsumentami.