Żądanie zwrotu ceny jest bez wątpienia najczęściej pojawiającym się żądaniem przy składaniu reklamacji. W tym artykule odpowiemy na pytania czy klient może żądać zwrotu ceny przy reklamacji oraz czy sprzedawca musi zawsze spełnić to żądanie. Zwrot a reklamacja – o to jest pytanie, a poniżej odpowiedź 🙂

Czy zwrot towaru jest możliwy w ramach reklamacji? Zwrot a reklamacja

Na początku należy odróżnić zwrot w ramach 14 dniowego prawa odstąpienia od umowy od zwrotu w ramach rękojmi. W pierwszym przypadku, konsument ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru i nie ma on obowiązku uzyskiwania zgody od sprzedawcy na dokonanie zwrotu. W przypadku rękojmi zwrot towaru jest możliwy jeśli złożona przez klienta reklamacja została pozytywnie rozpatrzona i sprzedawca zgodził się na spełnienie żądania klienta. W naszym artykule poruszamy kwestię zwrotu z tytułu rękojmi. 

Kodeks cywilny przyznaje klientowi cztery żądania reklamacyjne, które to klient może dowolnie wybierać. Ważne aby przy złożeniu reklamacji wskazał jedno konkretne żądanie. Oczywiście jednym z nich jest właśnie żądanie zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt. Jeśli jednak wada reklamowanego produktu nie jest istotna (np. nie wpływa na jego prawidłowe działanie), to żądanie zwrotu zapłaconej ceny nie będzie skuteczne. 

Czy sprzedawca może zamiast zwrotu ceny zaproponować wymianę produktu?

Przyjęcie zwracanego produktu, zwłaszcza po kilku miesiącach jego użytkowania przez klienta, jest uciążliwą sytuacją dla sprzedawcy. Taki produkt najczęściej utracił już znacznie na wartości i sprzedawca może mieć trudność w jego dalszej odsprzedaży. Przepisy kodeksu cywilnego dają jednak możliwość wykonania innego żądania reklamacyjnego tj. wymiany lub naprawy produktu, zamiast zwrotu ceny. Co ważne, sprzedawca nie potrzebuje do tego celu zgody klienta. Sprzedawca powinien jednak wykonać naprawę lub wymianę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Należy jednak pamiętać, że sprzedawca może tylko jednorazowo skorzystać z tej możliwości. Jeśli po dokonanej naprawie lub wymianie klient nadal będzie zgłaszał reklamacje i zostaną one uwzględnione, to sprzedawca musi już zwrócić klientowi zapłaconą cenę za produkt. 

Zwrot a termin rozpatrzenia reklamacji

Podstawowym terminem rozpatrzenia reklamacji jest termin 14 dni. Wynika to z faktu, że jeżeli sprzedawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez klienta nie ustosunkuje się do niej, to dochodzi wówczas przyjęcia reklamacji i uznania żądania klienta za uzasadnione. Należy jednak zwrócić uwagę, że ta regulacja nie znajduje zastosowania przy żądaniu zwrotu ceny. Jeśli więc sprzedawca przekroczył termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, a klient żądał zwrotu ceny, to nie dochodzi do pozytywnego automatycznego przyjęcia reklamacji. Sprzedawca nie ponosi więc negatywnych skutków w tej sytuacji. 

Podsumowanie

Kwestia zwrotu a reklamacji jest bardzo istotna dla sprzedawcy, zwłaszcza że ustawa daje wiele możliwości działania w tym zakresie. Zwrot zapłaconej ceny należy oczywiście do jednego z czterech żądań reklamacyjnych klienta, ale sprzedawca nie zawsze będzie związany tym żądaniem – zwłaszcza jeśli wada produktu jest nieistotna. Ponadto, sprzedawca ma możliwość zaproponowania jednorazowej wymiany lub naprawy reklamowanego produktu, a także nie ponosi negatywnych skutków przy spóźnieniu się z odpowiedzią na reklamację.