W tym wpisie zajmiemy się kolejną kwestią związaną z wydaniem przez Prezesa UOKiK 4 decyzji dotyczących sklepów internetowych. Dotyczą one trzech witryn www.mediasklep.pl, www.zegarki.pl oraz www.positivo.pl. Przypominają konsumentom, o tym, że warto znać swoje prawa szukając okazji w Sieci.

 

Wprowadzanie w błąd

Wśród niezgodnych z prawem praktyk zakwestionowanych przez UOKiK w ciągu ostatnich tygodni jest podawanie błędnych informacji dotyczących reklamacji. Warszawska spółka sprzedająca m.in. zabawki, artykuły biurowe i sprzęt AGD za pośrednictwem witryny www.positivo.pl, w regulaminie sprzedaży wysyłkowej zawarła postanowienie zgodnie z którym konsument tracił uprawnienia reklamacyjne, jeżeli w ciągu miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomił o tym sklepu. Zdaniem Urzędu spółka wprowadzała konsumentów w błąd, ponieważ zgodnie z przepisami zawiadomić sprzedawcę można w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady. Przedsiębiorca skracając o połowę czas przysługujący klientom złamał prawo. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 1 154 zł. Witryna już zaniechała stosowania niezgodnej z prawem praktyki. Decyzja jest prawomocna.

 

Zakazany zapis

Zapis w regulaminie sklepu wyglądał następująco:

„Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru zumową zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie”

 

Przepis ustawy

Powyższy zapis okazał się sprzeczny z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami):

Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Przepis ustawowy jest w tej kwestii jasny i nie pozostawia wątpliwości. Dlatego też zapis regulaminowy nie miał szans obrony. Sam przedsiębiorca stwierdził, iż zapis takiej treści został zamieszczony omyłkowo.

Mimo to należy zawsze dokładnie czytać regulaminy sklepów internetowych, a w razie wątpliwości czerpać wiedzę z odpowiedniej ustawy.

 

Źródło: www.uokik.gov.pl

Decyzja nr RŁO 13/2011

 

Zobacz także:

Zwrot towaru zakupionego przez Internet – kto ponosi koszty przesyłki?

Składasz zamówienie przez Internet? Dowiedz się jakie masz prawa