W jaki sposób reklamować towar? Pisemnie, ustnie, a może telefonicznie?

Prawo nie określa sposobu składania reklamacji. Należy jednak pamiętać, że wykazanie faktu złożenia reklamacji, a także jej treści i terminu kiedy dokładnie sklep ją otrzymał, w razie ewentualnego sporu sądowego będzie ciążyć na konsumencie.

Stąd radzimy złożyć reklamację w formie pisemnej. Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie u sprzedawcy (za pokwitowaniem) lub wysłać ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Warto też wydrukować pismo reklamacyjne w dwóch egzemplarzach i na jednym poprosić o pokwitowanie.

Czy mogę reklamować towar używany lub przeceniony?

To zależy od powodów przeceny. Co do zasady nie możemy reklamować towaru z powodu, dla którego został on przeceniony (sprzedawca ma w takiej sytuacji obowiązek poinformować nas o przyczynie przeceny). Chyba, że sprzedawca przecenił towar pełnowartościowy (np. wyprzedaż sezonowa). Wtedy zachowujemy wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy dla towaru, który nie byłby przeceniony.

Jeżeli chodzi o towar używany to nie ma możliwości reklamowania towaru co do niezgodności, o której wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Czy brak paragonu oznacza, że nie mogę reklamować towaru?

Brak paragonu nie oznacza, iż nie można reklamować towaru. W takiej sytuacji powstaje jedynie trudność w udowodnieniu sprzedawcy, że dany towar został u niego zakupiony. Nie pozbawia to jednak konsumenta możliwości posłużenia się innymi środkami dowodowymi, np. potwierdzeniem przelewu, czy też dowodem ze świadków.

Kiedy sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową?

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Wybierz sposób obrony swoich praw
Dowiedz się, na czym polega niezgodność towaru z umową
Czy opinia rzeczoznawcy jest ważna?